Egy kis türelmét kérjük, keressük az Ön számára legjobb ajánlatot.

Házirend

A Szent Erzsébet Gyógyfürdő házirendje.

1. A házirend betartása minden dolgozóra, fürdőző vendégre, sportolóra, a fürdő területén tartózkodókra egyaránt, felelősséggel kötelező.

2. A fürdő dolgozói biztosítják a vendégek kultúrált kiszolgálását, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos pihenését. Feladatuk gondoskodni az egészségügyi, más hatósági és egyéb rendelkezések érvényesítéséről. Hasonlóképpen várjuk el a fürdő területén tartózkodóktól a kultúrált, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos viselkedést.

3. A fürdőt és annak szolgáltatásait, eszközeit, bérelt dolgait, mindenki ( fürdővendég, látogató, bérlő, stb. ) csak a HÁZIREND betartása mellett – saját felelősségére - veheti igénybe.
A HÁZIREND be nem tartása – felszólítás ellenére – esetén kötelességünk a fürdővendégek, bérlők, stb. eltávolítása a fürdő területéről.

4. A fürdő területén nem tartózkodhatnak :

- akik önmagukról kísérő nélkül nem tudnak gondoskodni
- fertőző betegségben szenvedők
- nyílt sebbel, vagy undort keltő bőrbetegséggel rendelkezők
- önmagára és a vendégekre veszélyes betegségekkel rendelkezők (pl.: szívelégtelenség, súlyos központi idegrendszeri betegséggel rendelkezők)
- befolyásolt állapotban ( ittasság, drog hatása, stb. )
- háziállatok ( pl.: kutya, macska, papagáj, stb. )

5. Felügyelet mellett látogathatják a fürdőt:

- 6 év alatti, valamint úszni nem tudó 14 év alatti gyermek csak (szülői) felügyelettel
- aki mellé felügyelet lett kijelölve
- súlyos pszichiátriai betegséggel rendelkezők csak orvosi igazolás mellett, vagy orvos által meghatározott felügyelet mellett.

6. A medencéket nem használhatják:

- étkezést, italozást folytatók
- olyan magatartást tanúsítók, mellyel önmagukat vagy vendégtársukat veszélyeztetik, gyógymedencében a tartózkodást kellemetlenné teszik ( pl.: vízfröcskölés )
- tumoros betegséggel rendelkezők
- azon vendégek akik szervezetében akut gyulladás lépett fel
- aktív vagy gyulladt állapotban lévő mozgásszervi probléma esetén
- súlyos nem kezelt, nem megfelelően kezelt szív, érrendszeri megbetegedések esetén
- szívelégtelenség, 6 hónapon belőli szívinfarktus esetén
- súlyos központi idegrendszeri betegségek esetén
- bármilyen fertőző betegség esetén
- véna thrombósis esetén
- általános gyenge egészségügyi állapot esetén
- daganatok esetén
- tbc esetén
- esztétikailag undort keltő, vagy fertőző minden fajta bőrbetegség esetén


7. A pénztár és a fürdő nyitva tartását, a mindenkor érvényes szolgáltatások jegyzékét, azok árait a bejáratoknál, a pénztárnál jól látható módon ki van függesztve.
Az árjegyzékben szerepelnek az igénybe vehető kedvezmények, és az is hogy a kedvezmény kikre, milyen időtartamra vonatkoznak.

8. A fürdő területére belépni, szolgáltatásait igénybe venni csak érvényes belépővel, belépőjeggyel lehet. Az ellenőrzéséből származó kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a belépőjegyeket , vagy annak kiváltóit ( egyéb biléták ) zárásig őrizzék meg. Aki ellenőrzéskor vagy a fürdő elhagyásakor a belépő jegyét nem tudja felmutatni, kénytelenek vagyunk a mindenkori érvényes napijegy kétszeresét kérni, és a pénztári befizetés után a fürdő területét elhagyhatja.
Ha valaki a felszólításunk ellenére nem tesz eleget a HÁZIREND betartására, kénytelenek vagyunk hatósági intézkedést kérni.

9. A gyermekekre vonatkozó korkedvezmény 14 éves korig érvényes.

10. A vendégkönyv, az ellenőrzési napló, a vásárlók könyve, az elsősegélynyújtó hely, az egészségügyi ellátásra vonatkoztató tájékoztatás a pénztárnál található, a bejegyzéseket a fürdő vezetője kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről 15 napon belől írásban válaszol.

11. A pénztár zárása a fürdő zárása előtt egy órával történik.

12. A vendégek a medencéket a záróra előtt 15 perccel kötelesek elhagyni.

13. Az úszni nem tudók a „MÉLYVÍZ” felirattal ellátott medencét nem használhatják.

14. Minden hulladékot, papírdarabokat, cigarettavéget, stb. a fürdő területén elhelyezett szemétgyűjtőkbe kell tenni, a fürdővizet bármi módon beszennyezni tilos!

15. Vízbe ugrálni csak a hideg vizes medencékben és csak a startkövek felőli oldalán szabad.

16. Zuhanyozás nélkül a medencékbe belépni: Nem szabad!

17. A fürdő területén - a fürdéshez - fürdőruha használata kötelező!

18. A tanmedencében úszósapka használata kötelező!

19. A csoportos vízi gyógytorna foglalkozások ideje alatt a tanmedencének a foglalkozás céljára kijelölt részét csak az érvényes kezelőlappal rendelkező betegek használhatják.
A torna időpontja alatt sem a foglalkozást tartó gyógytornászt, sem a tornán résztvevő betegeket semmilyen módon zavarni nem szabad.
A medence szélén a gyógytornászok számára ideiglenes korláttal elhatárolt területen a torna időtartama alatt tilos tartózkodni. A korlátot elmozdítani, átlépni szigorúan tilos.

20. Labdázni csak az arra kijelölt helyen szabad!

21. Az elsősegély nyújtására kijelölt hely az úszómester tartózkodási helye. Baleset, rosszullét esetén a fürdő dolgozói kötelesek azt ellátni és szükség esetén orvost hívni. Az esetet az üzemelési naplóban rögzíteni kell, és baleset esetén a helyszínről fényképfelvételeket kell készíteni. A fürdő, a területén történt minden balesetet kivizsgálja.

22. A fürdőt csoportosan látogatók élet és vagyonbiztonságáért a csoport vezetője felelős.

23. A fürdő területére állatot bevinni, beengedni szigorúan tilos!

24. A fürdő épület összes helyiségeiben: Tilos a dohányzás! A kijelölt dohányzóhelyeket tábla jelzi: pl.: a panzió fedett teraszán, az udvaron van, stb..

25. Az öltözőszekrények használata ingyenes, a bennük tárolható ruhaneműkért felelősséget vállalunk. Nem tarhatók az öltözőszekrényben olyan anyagok, melyek az emberekre, tárgyakra veszélyt jelenthetnek. Az öltözőszekrény kulcsáért azonban „zálogot” kérünk, melyet a szekrénykulcs visszaadásakor ( távozáskor ) ugyanúgy visszaadunk . A „zálog” meghatározása a fürdővezető feladata.
Az öltöző szekrény kulcsának elvesztése esetén a zálog természetesen a fürdő tulajdonába kerül és az öltöző szekrény nyitása, átadása csak hitelt érdemlő módon, tanú jelenlétében írásban rögzítve, jelenlévőkkel aláíratva történhet. Egyéb értéktárgyaikat külön értékmegőrzőben, díj fizetése ellenében lehet elhelyezni.

26. A talált tárgyak megőrzése 1 hónapig történik, a pénztárnál vehetők át a jogos tulajdon igazolása ellenében. Tárolási díj: a belépődíj tized része naponta, melytől a fürdővezető eltekinthet. Az őrizetlenül hagyott dolgokért ( tárgyakért, csomagokért, ruhaneműkért, stb. ) a fürdőt felelősség nem terheli! Lopás bejelentése esetén a bejelentést írásban rögzítjük, és aznap továbbítjuk az illetékes rendőri szervnek.

27. Az úszómesternek a házirend betartására, valamint a fürdőzés módjára vonatkozó utasításait minden fürdőző, fürdőben tartózkodó köteles betartani!

28. A házirend ellen vétők a fürdő használatából azonnal kizárhatók, a szolgáltatási díj visszatérítése nélkül, vendégek veszekedése esetén, mely zavarja, zavarhatja a többi fürdővendég pihenését a fürdő kötelessége a résztvevők eltávolítása a fürdő területéről, szükség esetén hatósági intézkedés igénybe vételével.

29. A fürdő területén elhelyezett feliratok, táblák utasításait minden benntartózkodó köteles betartani. A fürdő házirendjét folyamatosan megszegők a fürdő területéről egész idényre kizárhatók.

30. Ha a fürdő területén lévő személy kárt okoz, azért az előírásokban leírt felelősséggel tartozik. A károkozást jegyzőkönyvezni kell, és fénykép felvételeket kell készíteni a helyszínről.

31. A fürdő a medencékben található élményelemek használatából eredő ruhaneműben keletkező károkért anyagi felelősséget nem vállal.

32. A fürdő a medencében található élményelemek nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért nem vállal felelősséget.

33. Akik a házirendet nem tartják be, azoktól a személyektől a fürdő vezetőségének jogában áll megtagadni a fürdő szolgáltatásait, ehhez hatósági személy intézkedését is igénybe vehetik.

34. A fürdő az időjárás és a vendégforgalom változásának megfelelően fenntartja magának a jogot, hogy a nyári üzemeltetésű medencék nyitva tartását szabályozza. A fürdő köteles a pénztárnál, jól látható helyen elhelyezni az aktuálisan működő medencék listáját. A pénztártól való távozás után esetlegesen fellépő reklamációt a fürdő nem tudja elfogadni.

35. Veszély esetén ( zivatar, villámlás, műszaki okok, nem biztonságos csúszda használat, egyéb, stb. ) a fürdő mindent megtesz a fürdővendégek biztonsága érdekében. Ilyenkor a fürdővendégek kötelesek az utasításokat pontosan, kultúráltan betartani és végrehajtani, azonban ezért kártérítést a fürdő nem tud adni. Ugyancsak nem tudunk adni kártérítést kellemetlen helyzetekért ( alacsonynak vélt vízhőfok, stb. ), viszont minden bejelentésre azonnal intézkedünk.

36. A fürdő területén dolgozó személyzet köteles udvariasan, előzékenyen bánni minden kedves vendégünkkel és idelátogató beteggel. Amennyiben azonban az esetleges nézeteltérés a fürdő dolgozója, valamint a vendég, beteg között a fürdő dolgozójának többszöri udvarias és előzékeny magatartása ellenére, vendég illetve beteg magatartásából kifolyólag sem rendezhető, valamint a vendég magatartása a többi vendég nyugalmát, a fürdő dolgozóinak munkáját zavarja, akadályozza, úgy a vendégtől, betegtől a fürdő vezetőségének jogában áll a fürdő és a fürdőben található más szolgáltatók szolgáltatásait megtagadni. Ha a fürdővendégek rágalmazzák, fenyegetik, stb. a fürdőt, vagy a fürdő dolgozóit ( úszó mestert ), akkor a fürdő vendégnek fel kell ajánlani annak írásba foglalását a vásárlók könyvébe. Ha ezt nem teszi, vagy folytatja a rágalmazást, fenyegetést akkor a fürdő kötelessége – a többi fürdővendég érdekében - a fürdővendéget a fürdő területéről kultúráltan kitessékelni, szükség esetén hatósági intézkedést kérni.

37. A fürdő területén szolgáltatást adó bérlők ( gyógy-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás, stb. ) teljes egészében felelnek a területükön tartózkodókért, így önmagukért is és ezen Házirendet is kötelesek betartani
 

Hírek, aktualitások:

 • Hírek:

  • Karbantartási munkálatok és ünnepi nyitva tartás

   Karbantartási munkálatok és ünnepi nyitva tartás

   Április havi tájékoztató karbantartási munkálatokról és ünnepi nyitva tartásról.

  • Ráadás Napok

   Ráadás Napok

   Nem sikerült beváltanod a kedvezményre jogosító fürdőbelépődet, bérletedet? Akkor használd ki a Ráadás Napokat!

További hírek »

Keresés: